Heer, wij danken U

Tau Teh Tsing Lau Tze

Heer, wij danken U
voor haar liefde, vriendschap,
wilskracht en levensdurf.
Wij bidden U, geef ons de moed
haar opname in Uw vreugde te
aanvaarden.

We zullen je missen
elke dag
in kleine eenvoudige dingen,
ons verdriet is groot,
maar mooi is de herinnering
aan al het goede
dat hij in zich had.
Leven is weven,
sterven is zijn geweven stuk
teruggeven aan de Heer.

Ware woorden zijn niet mooi.
Mooie woorden zijn niet waar.
Die goed zijn, zijn niet welbespraakt.
Die welbespraakt zijn, zijn niet goed.
Die weten, zijn niet geleerd.
Die geleerd zijn, weten niet.
De Wijze stapelt niet op.
Hoe meer hij anderen doet,
hoe meer houdt hij over.
Hoe meer hij anderen geeft,
hoe rijker wordt hij.
De weg van de hemel is:
nuttig te zijn en niet te schaden.
De weg van de Wijzen is:
te doen en niet te strijden.