Als ik dood zal zijn…

Manu Verhulst

Als ik dood zal zijn…
Zult Gij mij dan dragen, God,
Zoals een moeder draagt?
Mag uw schoot mijn nieuwe wereld zijn
onverwoestbaar teder ?
En is Uw adem dan de polsslag
van mijn leven
Uw liefde, mijn geluk
voor eeuwen en voor eeuwen ?