De Rustpunt lezingen


In mei en juni organiseert Rustpunt opnieuw twee voordrachten in de aula van Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen met boeiende thema’s.

  • Vrij 31 mei 2024 om 20:00u - ‘Levenseindebeslissingen’ door Eric De Corte
  • Do 13 juni 2024 om 20:00u - ‘Over levenseinde en daarna’ door Egbert van Wijk

Programma | vrijdag 31 mei


Op 31 mei om 20:00 u nodigen we Eric De Corte uit.
Eric zal een heldere uitleg geven over verschillende aspecten rond levenseindebeslissingen, waaronder:

  • de optie van voorafgaande zorgplanning
  • de 5 mogelijke wilsverklaringen
  • welke actuele verzoeken tot euthanasie mogelijk zijn
  • de betekenis van palliatieve sedatie en het verschil met euthanasie
  • praktische tips met het oog op levenseinde

De voordracht is geen pleidooi voor euthanasie, wel een uitnodiging om te bezinnen over het onder ogen zien van het levenseinde en om goed geïnformeerd beslissingen te kunnen nemen.
Eric De Corte is zelf ‘ervaringsdeskundige’ in afscheid en rouw door het verlies van zijn zoontje Jeroen en zijn echtgenote Lea. Als vrijwillig LEIF-consulent (Levens Einde Informatie Forum) maakt hij je wegwijs in de verschillende mogelijkheden waarbij de wil van de patiënt centraal staat.

Heb je interesse om één van deze (of beide) lezingen bij te wonen?
De deuren gaan open om 19u30. Inschrijven is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Programma | donderdag 13 juni


Op 13 juni 2024 om 20:00 u ontvangen we dr. Egbert van Wijk, sinds 1988 huisarts en huisartsopleider, psychotherapeut en antroposofisch arts. Hij is sinds 1994 huisartsopleider aan de Vlaamse universiteiten en volgde de basisopleiding tot palliatief arts bij prof. Wim Distelmans.
Het thema van de avond is: ‘Over levenseinde en daarna’.

De mens kan reflecteren over haar/zijn sterfelijkheid. Voor dieren en planten is dat onmogelijk. Reflecteren over ons sterven, maakt ons tot mens. Hoe kan een open blik naar dit thema juist onze diepgang, passie, zingeving, sociale verbondenheid en levensvreugde versterken?
Hoe kun je je voorbereiden? Wat zijn jouw wensen en hoe maak je die kenbaar? Wat zijn de mogelijkheden en wat is jouw perspectief op de dood en daarna? Verdwijnen we met de dood? Omdat we een product, een gevolg zijn van onze hersenactiviteit? Of is onze lichamelijkheid een instrument dat onze ziel bespeelt, waarin wij ons als mens zichtbaar maken in deze wereld?
Hoe moeten we de nabij-dood-ervaringen duiden? Wie zal het weten? Wat hebben deze twee verschillen perspectieven (met alle respect voor beiden) voor gevolgen op hoe we willen opgaan met ons sterven, het sterven van onze dierbaren?
Hoe ga je om met de laatste uren en met het lichaam na de dood?

Heb je interesse om één van deze (of beide) lezingen bij te wonen?
De deuren gaan open om 19u30. Inschrijven is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.