Online condoleren

HIER KAN JE ONLINE JOUW DEELNEMING BETUIGEN. JE BERICHT IS OOK DOOR ANDEREN TE ZIEN VIA DEZE PAGINA'S.
DE FAMILIE ONTVANGT JE BERICHT RECHTSTREEKS.
INDIEN U LIEVER PRIVÉ UW DEELNEMING BETUIGT DAN KAN U HEN EEN KAARTJE STUREN OF ONS VIA MAIL EEN BERICHT STUREN DAT WIJ AAN DE FAMILIE BEZORGEN.

Roland Baetens

Geboren op 3 december 1935
Overleden op 21 april 2022
De uitvaart vindt plaats op 29 april 2022 om 10:30

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen te Schilde

Onderaan deze pagina kan u het rouwregister tekenen. Indien u bloemen wenst te bestellen, dan kan u via het bloemen-en-kransenformulier contact met ons opnemen. Rouwregister tekenen Bloemen bestellen Troostcadeau kiezen

 
Rouwbetuigingen
Uw e-mailadres wordt niet op de website gepubliceerd.
Sending

Berichten rouwregister


Hier kan je online jouw deelneming betuigen. Jouw bericht wordt hier binnen de 4u gepost en later aan de familie bezorgd.

karel en Vera De Wilde

>Beste Hilde en Famillie,

Onze innige deelneming bij het overlijden van Roland :
een goede kameraad van foras
een aangename professer voor onze kinderen
een gezellige gesprekspartner na zovele 11uren missen in het wit kerkske

STerkte

K en V

Maria De Boeck

Ik vernam zojuist het overlijden bericht van Roland Baetens.
Hiermede wil ik mijn innige deelneming betuigen aan gans de familie.
Het was een man met mooie levenswaarden.
Stekte aan iedereen die hem lief was.
Warme groeten, van Maria De Boeck.

Erik en Greet Van de Walle-Vandenven

Beste Hilde en familie,
Hierbij bieden we onze oprechte deelneming aan bij het heengaan van uw geliefde echtgenoot, vader en grootvader.
We zullen Roland in onze gedachten blijven bewaren als zeer innemend en attentvol. Hierbij denken we in het bijzonder aan de talrijke ontmoetingen samen met onze kinderen bij de scouts.
We wensen u en de familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Greet en Erik

Peter Wuyts

Innige deelneming aan de familie bij het heengaan van een uitermate innemend en erudiet man.

Luc Braeckmans

Geachte Mevrouw Baetens,
Geachte Familie,
Mijn christelijke deelneming bij het overlijden van prof. Roland Baetens.
Hij was een zeer gewaardeerde collega en een toegewijd decaan.
Voor de komende tijd veel sterkte.

Jan Windey

Mijn oprechte deelneming in uw verdriet om het heengaan van uw echtgenoot, vader, grootvader.
Als jonge student heb ik Prof. Baetens enkel gekend in het jaar waarin hij bij UFSIA begon als assistent van Prof. Lenders.
Het enthousiasme waarmee hij ons toen instrueerde en hielp oriënteren in onze verkenningstocht in zijn leervak, heeft steeds een blijvende en inspirerende indruk bij mij nagelaten.

Hubert Sturtewagen

Aan de familie van Roland Baetens,

Mijn oprechte en innige deelneming in jullie verdriet. Het verlies is zeer groot : op Roland, begiftigd met vele kwaliteiten en talenten, kon men steeds rekenen. Trouwe en hechte vriendschap was voor hem geen leeg begrip. De herinneringen aan de ontmoetingen met hem blijven me bij. Hij was integer, empathisch en intelligent. Met zijn heengaan laat Roland voor de Orde van den Prince een grote leemte na : hij was een zeer overtuigd bezieler én uitdrager van haar ideeën .Ik wens jullie veel steun aan elkaar en sterkte toe. Professionele redenen hebben me verhinderd aanwezig te zijn bij de uitvaart.

Hubert Sturtewagen
Gewestpresident Schelde-Mark van de Orde van den Prince

Gunter Maes

Aan de familie van Professor dr. R. Baetens,

Oprecht christelijke deelneming bij het overlijden van uw echtgenoot en vader.
Met piëteit denk ik terug die ik aan de hoogstaande intellectuele en belezen colleges die ik als student van Professor Baetens heb mogen krijgen. Op een ietwat eigen manier opende hij onze ogen om naar de werkelijkheid te kijken.
Ook zijn jaren als Decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid vergeet ik niet, met zijn kantoor gehuld in dat wondere schijnsel van opkringelende sigarenrook en haast mediterend mijmerend nadenkend spreken.

Moge de vreugde om wie hij is en voor U altijd blijven zal, de pijn van de scheiding doen verkeren in stille vreugde.

Met U meelevend en verbonden in gebed,

Prof. dr. Gunter Maes
Oude Heerweg 138
9160 Lokeren

sebrechts tony

Mijn meest oprechte deelneming in de rouw om het heengaan van wijlen Prof. Roland Baetens.
Zijn verdiensten voor de gemeente Schoten zijn immens. Zijn publicaties, in het bijzonder in verband met zijn gemeente Schoten , zijn blijvende sporen van zijn veelzijdige activiteiten, die deel uitmaken van het collectieve geheugen van Schoten. Sterkte aan mevrouw Baetens-De Boeck, kinderen en kleinkinderen.
Tony Sebrechts, ereburgemeester van Schoten

Luc Rochtus- notaris Pieter Herman

Geachte,
Ik houd er aan U langs deze weg mijn innige deelneming te betuigen bij het vernemen van het overlijden van Uw echtgenoot.
de aangename samenwerking bij de uitgave van publicaties zal me steeds bijblijven.
veel sterkte.
Met oprechte hoogachting,
Luc Rochtus – Pieter Herman

Eddy Stuer

Met droefheid vernemen we het overlijden van Professor Baetens.
We zullen Roland dankbaar blijven herinneren voor zijn onmisbare deskundige steun bij het bekomen van het beschermingsbesluit voor de steenbakkerijbuurt Noeveren in de Rupelstreek.
Namens Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek.
Eddy Stuer

Johan en Andrea Moeremans-Van Tongelen

ons oprecht medeleven aan de familie
en sterkte in deze moeilijke dagen
Johan en Andrea

Marie Juliette Marinus

Ik bewaar zeer goede herinneringen aan de bijzonder inspirerende colleges van Prof. Baetens. Hij was een graag geziene en gewaardeerde gast in de leeszaal van het stadsarchief van Antwerpen. Veel sterkte aan de nabestaanden.

Bernard en Lieve Peelman

Beste Hilde,tot onze spijk kunnen wij vrijdag niet op de uitvaart van Roland aanwezig zijn. Daarom betuigen wij langs deze weg ons medeleven.Roland lag ons nauw aan het hart. Hij zal in onze herinnering voortleven. Wij wensen jou veel sterkte. Vriendelijk gegroet,
Bernard en Lieve

Van Neste Fernand

Bij het overlijden van Roland Baetens, wil ik mijn christelijke deelneming betuigen aan Mevrouw Roland Baetens- De Boeck en familie. Roland was een zeer gewaardeerde collega, niet alleen in de Fac. Wijsbegeerte Letteren, maar ook in de Faculteit Rechten waar hij ook vier jaar Decaan is geweest. Ik zal Roland in mijn gebed bij de Heer gedenken.

Wilfried Leemans

Aan Peter en Veerle,
Beste Peter, een vader verliezen is best moeilijk, op gelijk welke leeftijd. Dat u, en ook Veerle, tot op het einde in alle genegenheid, rust en sereniteit afscheid kon nemen is allicht een zachte troost.
Sterkte gewenst.
Wilfried Leemans

Raymond en Lisbeth Vergouts - Leunckens

Lieve Hilde, Peter, Christine, Luc en de hele familie, wij vonden het overlijdensbericht van Roland in de brievenbus van Mammie, Yvonne Sparenberg. In haar naam willen we jullie ons warm medeleven betuigen. We weten dat er een fijne vriendschap tussen jullie was. Ze sprak altijd met een grote glimlach over jullie beide.
Het spijt ons te moeten vertellen dat Mammie op 22 maart overleden is. Ze werd in intieme familiekring begraven.
Veel liefs van ons beiden, Raymond en Lisbeth

Didier & Jarno Blokland-Devuyst

Onze oprechte blijken van medeleven aan de ganse familie, in het bijzonder aan Hilde, Peter, Christine, Luc en alle kleinkinderen bij dit verlies van een wijs man met een hart voor zijn familie.
Didier en Jarno

Paul Van Remoortere

Mijn oprecht medeleven aan Mevrouw en de Familie in de rouw die hen treft bij het heengaan van deze hoogstaande en minzame man met wie ik zovele mooie herinneringen deelde.

Fam. Bulteel - Blokland

Beste Hilde, Peter, Luc, Christine en (achter)kleinkinderen,

Wij wensen jullie veel sterkte met het verlies van Roland en dat de mooie momenten en herinneringen troost mogen bieden.

Aline, Dave, Gilles en Amélie

Rudy Van Eysendeyk

Oprechte deelneming bij dit grote verlies. Wegens een reeds lang geplande citytrip met vrienden kan ik helaas niet op de uitvaart aanwezig zijn. In gedachten zal ik er wel zijn. Mogen de herinneringen aan Roland als briljant academicus maar vooral als integer en vriendelijk man jullie troosten.

Paul De Baets

Geachte Mevrouw Baetens en familie, Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Roland, een mede- nestor, maar vooral een zeer beminnelijk en intelligente persoon. Ik wens u en al wie Roland dierbaar was, veel sterkte. Paul De Baets

ALBAN Dr.FEYENS

innige christelijke deelneming vanwege een lid van FORAS

Marc Coussement

Beste Hilde en familie. Het overlijden van Roland heeft ons sterk getroffen. Voor ons zijn jullie goede vrienden, die we ten zeerste waarderen. We bieden jou en uw familie onze innigste deelneming aan. We zullen Roland steeds herinneren als een goede vriend en integer persoon, een sterke intellectueel , waarmee het aangenaam vertoeven was. We wensen jullie veel sterkte toe.
Marc en Ludwine Coussement – Theunissen.
We verontschuldigen ons dat we niet kunnen deelnemen aan de het afscheid op vrijdag. We zijn de ganse week op vakantie, die we maanden geleden hebben geboekt. Heel genegen.

Rudy Broeckaert Erevoorzitter KMDA

Veel sterkte bij het afscheid nemen van iemand die U zo dierbaar was. Hij zal in onze herinneringen blijven als iemand met bijzonder veel verdiensten voor de KMDA

Sarah Sidiropoulos

Moge goede herinneringen het grote verlies verzachten.

Innige deelneming aan de familie en veel moed in deze donkere dagen.

Georges Albertyn

Ik heb Roland gekend als Nestor. Ik herkende in hem een wijze, vriendelijke en goede man.
Graag bied ik zijn echtgenote en zijn familie mijn diepste medeleven.
Georges Albertyn

Guy en Patricia Smeyers-Van Dingenen

Beste Peter, groot is de sterkte die ik je nu zo graag wil proberen toe te wensen om dit heengaan van uw geliefde vader te kunnen verdragen. Het was voor mij telkens een eer en een echt genoegen hem een paar keer te mogen ontmoeten. Diepe deelneming ook voor heel uw familie en voor ieder die hem nu gaat moeten missen.

Walter Van Herck

Oprechte deelneming en veel sterkte aan allen die hem nabij waren.

Ghysels Willems

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van uw echtgenoot, vader, grootvader. Sterkte aan de familie.
Peter en Marleen Ghysels Willems

Terug naar overzicht online condoleren