Zo tedere schade als de bloemen vrezen (18)

W. Bunzing

Zo tedere schade als de bloemen vrezen
Van zachte regen in de maand mei,
zo koel en teder heeft uw sterven mij
schade gedaan, die nimmer genezen.