Steeds z'n eigen weg (4)

Steeds z’n eigen weg gezocht,
steeds z’n eigen weg gevonden.
Nu ook vond hij z’n weg
naar de bevrijdende rust.