Het is weer winter in november (11)

F. Buyle

Het is weer winter in november,
zo zet zich het gefluister aan
en klinkt dan zachter, onbestember,
Het is weer winter in november,
maar spoedig zal ons méér ontgaan.

De dagen worden kort en somber
met wind en regen om de beurt;
verstorven is elk bloeiend wonder
en dor het gras, bedolven onder
gebladerte dat niet meer geurt.

De laatste roos tussen chrysanten
is traag ontbladerd en bezweken;
de voet glijdt uit op natte kranten,
maar troostelozer varianten
zijn het die onze weerstand breken.

Zo zet de winter in november
haast aarzelend, weemoedig aan
en is, maar zachter, pnbestember
dan ‘t kille erfgoed van december
een bitter deel van ons bestaan.