Wie vrolijk is en niet verzaakt

Mgr. Bougaud

Wie vrolijk is en niet verzaakt,
wie goed is en zelden klaagt,
wie daarom het mooiste op aarde ziet,
heeft nog mooie dagen in ’t verschiet.

Degene
die de dood ons schijnt te ontrukken
verlaten ons niet.
Ze blijven bij ons.
Als we in de schaduw zijn,
zijn zij in het licht
naast ons, aanweziger dan ooit.
Zalige troost,
de doden zijn onzichtbaren,
het zijn geen afwezigen.